Projekty

  pawilon baza oaza

  • 2014
  • pawilon miejski
  • 84 m²
  • Warszawa

  Projekt „Baza Oaza” powstał z myślą o współczesnych mieszkańcach dużych miast. Miast, które doświadczane są ciągłą zmianą tkanki miejskiej, ludzkiej. Ta permanentna miejska ruchliwość jest odpowiedzią na coraz szybsze tempo naszego życia, mobilność zarobkową, chęć przemieszczania się. Te czynniki owocują bardzo płytkimi stosunkami sąsiedzkimi, przyczyniają się do postępującej erozji więzi między ludzkich. Dużo łatwiej teraz zawiązać bliską ‘relację sąsiedzką’ wykorzystując serwis społecznościowy, niż z sąsiadami zza ściany. Mieszkańcy miast, funkcjonujący na co dzień w betonowej dżungli próbują podtrzymać związki z naturą, hodując w swych domach najróżniejsze rośliny. Co jednak uczynić z roślinami w sytuacji, gdy dana osoba planuje dłuższy wyjazd? Kiedyś kwiatki oddawało się pod opiekę sąsiadce, dzisiaj ten problem pomoże rozwiązać Baza Oaza – miejski ‘hotel’ dla roślin w przestrzeni publicznej.